Informatie

De praktijk
Praktijk het Anker is een kleine privé praktijk waar mensen met psychiatrische, relatieproblematiek en seksuele problemen een afspraak kunnen maken voor diagnostiek en behandeling. Tevens kunnen mensen met acute traumatische ervaringen zich aanmelden.
Aangezien we een kleine praktijk zijn moeten we hierbij vermelden dat de praktijk niet bestemt is voor crisis hulpverlenen en hulp bij de zwaardere psychiatrische stoornissen.
Onze praktijk bestaat uit een zelfstandig gevestigde psychiater. Een zelfstandig gevestigde psychiater is een medisch specialist, die het beroep in een eigen praktijk uitoefent. Deze praktijk is niet verbonden aan een GGZ-instelling. Wel hebben wij samenwerking met andere professionals. Mocht het nodig zijn kunnen wij doorverwijzen en advies geven.

Werkwijze
Volgens het bio-psycho-sociaal-zingevend werkmodel, wordt er gediagnosticeerd en behandeld.
Praktijk het Anker heeft geen afspraken gemaakt bij de zorgverzekeraars. We hebben er voor gekozen om geheel contract-vrij te werken. Daardoor is de privacy gewaarborgd en kunnen we samen inhoud en duur van de behandeling bepalen zonder bureaucratische regelgeving. De behandeling is kortdurend en toekomstgericht. Het accent ligt niet alleen op herstel maar ook op voorkoming van terugval.

Indienen van uw factuur kunt u zelf doen bij uw zorgverzekeraar, u dient dan wel een verwijsbrief van uw huisarts te hebben. U kunt er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van de zorgverzekering in dit geval heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig en wordt u ook niet geregistreerd bij uw zorgverzekeraar.

Kosten
De behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, mits er een verwijsbrief is. Informatie hierover kunt u vinden bij uw ziektekostenverzekeraar. Overigens is het ook mogelijk zelf de behandeling te bekostigen, dus zonder tussenkomst van een verwijzer. De kosten zijn 110 euro per sessie.

Annuleren
Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het niet niet nakomen van uw afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 50 euro in rekening gebracht.

Verwijzing
Verwijzing vindt in principe plaats door de huisarts, bedrijfsarts of door een andere 1e lijns hulpverlener. De wachttijd voor het eerste gesprek bedraagt gemiddeld  weken, en hangt af van de vraag

De intake
In een of meerdere gesprekken wordt uw hulpvraag psychiatrisch beoordeeld en is het doel een beeld te vormen van de mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten. Aan het einde van de onderzoeksfase volgt een behandeladvies en wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling kan uit enkele adviserende gesprekken bestaan, maar ook uit psychotherapie, medicamenteuze therapie, of een combinatie daarvan.

Privacy
Als behandelend specialist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met ons bespreekt, strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is een bericht aan de huisarts of medisch specialist, die u verwijst. Als u hier geen toestemming voor geeft, dan gebeurt dit niet. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met derden, wordt uw toestemming gevraagd.